در عکس سکسی کوس گنده حمام می خوابد

Views: 306
او قصد داشت حمام سبزه را به لباس زیر قرمز بپزد عکس سکسی کوس گنده ، اما او حتی متوجه نشد كه همسایه سالخورده اش قرص های خواب آور خود را درون چای خود ریخت. او می خوابد ، در آب گرم استراحت می کند ، نمی شنود که چگونه در باز می شود و پیرمردی وارد می شود. او را از حمام بیرون می آورد و شروع به لعنتی می کند ، سپس از پووبی تراشیده شده اش بیرون می آید.