او یک تمیزکننده استخر را اغوا تصاویر سکسی کوس وکون کرد و او را فریب داد

Views: 581
سارا واندلا با پوشیدن لباس زیر قرمز ، قصد داشت پسری را که هر روز در یک حیاط مشترک ظاهر می شود ، اغوا کند. یک مرد ریش بلند و کمربند بلند معمولاً از استخر آب تصاویر سکسی کوس وکون می گرفت و یک آلت تناسلی بلند را زیر شلوار جادار مالش می داد. یک فکر در مورد اندازه اقتصاد برای تحریک آن کافی بود. همه خانم های کامپوند در مورد راوی کاتی جی مک صحبت کردند ، اما هیچ کس جرأت خوابیدن با او را از ترس آسیب رساندن به واژنش نداشت. توطئه دهنده مو بلوند شانس آورد و تمیز كننده استخر را به حسادت همسایگانش اغوا كرد. مونزهایی که از طبقه دوم شهرک نشین می شوند ، خبرهای خوبی را در اطراف ولسوالی پخش می کنند ، زیرا فریبکار بازی این مسئله را روشن می کند که شرکت سکس مستحق افزایش دستمزد است ، در صورتی که فقط می تواند برای دیگری کار کند.