روسپی دوین کول مشتری را از رابطه جنسی خوشحال تصاویر سکسی کون گنده کرد

Views: 497
از آنجا که مشتری باهوش ، بردلی رمینگتون ، پیشنهاد می کند که او برای شستن کلاه ، از زیبایی ظاهری برخوردار بوده و لباس را به لباس وابسته به عشق شهوانی تبدیل می کند ، پول خود را به فاحشه حمام دوین کول واگذار کرد. قبل از فاحشه ، پسر یک کار غیرممکن را ارائه داده بود - این که خودش را به عنوان یک روح روح به تصویر بکشد ، که واقعاً می خواهد معشوقش را لیس بزند ، از تصاویر سکسی کون گنده نظر جسمی او را سرگرم کند. یک قدرت عجیب و غریب از خارج از مرکز ، رفتاری و آزادی ارتباط حاصل می شود. فاحشه گزینه هایی را انتخاب می کند ، و او آرزو می کند از یک زنا بسیار دوستانه فرار کند.