یک بازی غنی آماتور BTSM ، مهمان جیل کاسیدی را شکنجه می عكس كير وكون کند

Views: 23
یک پسر ثروتمند با جیل کسیدی قرارداد شکنجه امضا می کند. این عكس كير وكون دختر به دلیل شکنجه کردن خود از نظر عاطفی محکوم می شود و وتر نهایی آن رابطه جنسی است. تولستوزام حق دارد که میهمان ، gag ، gag را در یک چرم مکیده و بیدمشک خود را ببخشد. یک اتاق دنج برای بازی های BDSM در استبداد وجود دارد. زن وقتی تمام شرایط مقرر در قرارداد را رعایت کند ، مرخص خواهد شد.