جانی با امیلی آدیسون ، همسایه در آشپزخانه عكس كير وكون قلعه ازدواج کرد

Views: 296
جانی نامه ای به همسایه متاهل امیلی آدیسون کشید و پستچی به اشتباه آن را در صندوق پستی خود قرار داد. زیبایی این عكس كير وكون چهره در حیاط در حال گرم شدن بود و چون او مدت ها همسرش را ترک کرده بود ، از مهمان بسیار خوشحال شد. در حین مکالمه ، این دختر متوجه می شود که پسر با دوست دخترش درگیری کرده و در واقع رابطه جنسی را از دست داده است. آقای که در حالت مسمومیت قرار دارد قلعه مکش را فراهم می کند ، اما کف آشپزخانه هرگز به پایان نمی رسد.