مشتری دنی دی عضو کارلی عکس کون سیکسی رائه بود

Views: 24
دنی دی در آشپزخانه تخلیه داشت ، به همین دلیل شخصی به نام لوله‌کشی نامید. چه تعجب آور است که یک دختر شلوغ سکسی با بسته کامل تمیز کردن لوله های مسدود شده روی درب ظاهر شد. کوکتل باشکوه با جسد حیرت زده بلافاصله صاحب بدن را به لگد زد. کارلی رائه سعی خواهد کرد علت ناراحتی را از بین ببرد ، اما در قصاص ، مشتری عکس کون سیکسی باید عضو لوله های فالوپ و گلو یک کارمند را دم کند.