تقریباً در محل ساخت و ساز عکسهای کوسوکون متروکه توسط یک باند زن فرخنده دفن شده است

Views: 1221
بچه ها صاحب پر زرق و برق رستوران جدید را به سرقت بردند تا مشخص کنند که این نوع تجارت متعلق به شخص دیگری در شهر است. زن شجاع فقط به فریادها و تهدیدهای خود خندید و هزینه آن را پرداخت کرد. مردان جدی لباسهای خود را پاره می کنند ، در تمام عکسهای کوسوکون سوراخ های ممکن عوضی می گیرند و در یک محل ساخت و ساز متروکه به اسپرم می ریزند.