تاکسی راننده عروس بیگانه تارا تخته را در عکس کوس مشتی صندلی عقب می کند

Views: 365
تارا اسپیتز قصد ازدواج دارد ، اما بلوند با کسی غیر از نامزدش نمی خوابد. او می خواست با راننده تاکسی صحبت کند اما اخراج شد. راننده ای که به سوراخ کردن مخروط چرمی برای زنان در سوراخ عکس کوس مشتی ها عادت کرده بود ، از گربه زن جوانی که در پشت لباس سفید خود نشسته بود ، اذیت شد. مرد باهوش جاده اصلی را به زمین مرتب کرد ، جایی که مسافران را کاملاً ناامید کرد زیرا حتی نمی توانست به همراه همسرش به عروسی بیاید.