وزیر الی رئیس را با عكس سكس از كون یك همراه خود متقاعد كرد

Views: 464
رئیس دبیر ، الی بریلسون ، یک همراه داشت و او باید به نفت برود. شریک تجاری در آستانه خوشبختی قرار داشت اما نگران یک معامله سرد بود که حتی امضاهای موجود در اسناد نیز نمی توانند تضمین کنند. رئیس خواستار همکاری نزدیک با یک فرد مشابه بود ، بنابراین وی از دستیار شخصی خواست تا در پایان هر هفته کاری همین کار را برای او انجام دهد. بدون شلوغی اضافی ، سنوریتا مجلل زیبایی خود را نگه داشت و میهمان تحسین شده را به یک مبل راحتی راحت و سفید برفی برد. الی هر سانتیمتر مربع وسایل چرمی چرم را می دانست ، زیرا هنگام سرطان چندین بار به صورتش ضربه زده بود عكس سكس از كون ، پاهای او کشیده شده و پشت او لیس می خورد و اسپرم پس از مقاربت با سرش لیز می شود.