برادر در عکس کوسو کون این عمل یک نمبو را گرفت و پیشنهاد کرد که مودبانه صحبت کند

Views: 463
سادی بلک مخفیانه پدر و مادر جین را با یخ پاک می کند. برادر پله در عمل ، پوره را گرفتار می کند و قول می دهد که به اجداد خود بگوید که خواهر به بطری وصل شده عکس کوسو کون است. این بار برای عیار گرسنه خوشایند نیست ، بنابراین او از بستگان می خواهد که او را از دردسر نجات دهند. در پاسخ ، این نوجوان مجبور بود مست بنوشد و الاغ خود ، قرقره خیاطی و بزرگسال را بر تن کند. در دعوا ، سادی به برادرش نشان می دهد که پنیر نازک بین پاهای او و دهان مکیده اش چقدر است.