این باکره 40 ساله ابتدا اندی عکس سکسی کیرتو کون آدامز ، جوجه زاغه را گرفت

Views: 707
یک باکره 40 ساله شرم آور یک برنامه نویس است که در آن حفر می کند ، درست غذا می خورد و زندگی سالم را پیش می برد. یک عکس سکسی کیرتو کون مرد هرگز به جز دست راست خود چیزی لکه دار نکرده است. اما روزی فرا رسید که دیدار با آنیونیست کوتاه بینا نازک نازک داد. اندی آدامز در شلوار خود به یک کارگر بد چسبیده بود ، یک عضو را به زیر دیواره زیر شلوار خود گرفت ، و اولین تجربه صمیمیت جنسی را به کارمند تاسف IT داد.