الکسیس تصاویر سکسی کس وکون فاکس و ساندر کوروس در روز استقلال لعنتی

Views: 652
الکسیس فاکس ، یک کودک بالغ آمریکایی ، فرهنگ آمریکایی را اداره می کند و پیش از روز استقلال آمریکا ، سوءاستفاده های سالانه را در حیاط ترتیب می دهد. ضربه وی به ساندر کوروس ، عاشق جوان همسایه کمک می کند. سربازی که از ارتش بازگشت ، تصاویر سکسی کس وکون محبت خود را از دست داده بود. این زوج با کمک روغن تراس را می سوزانند و پر از فریادهای مبهم ، تف کردن بد و فرسودگی می شوند.