یک راننده اصلی عکس کیرلای کوس ، دنی دی ، عروس یک مرد دیگر ، دونا بل را اشک ریخت

Views: 292
دونا بل عجله ندارد از عکس کیرلای کوس عروسی بگذرد زیرا می داند شوهرش با مهمانانی که به عروسی دعوت شده اند منتظر می ماند. عروس برای یافتن یک استعمال سیگار برای یافتن یک سیگار به راننده نیاز دارد و زن فقط می خواهد موهای چرمی ضخیم را با تخم مرغهای مو در دهان خود بکشد. یاقوت کبود دنی دی یک پسر اصولی نیست که بتواند دختر شخص دیگری را آنقدر سخت پاره کند که او در شب عروسی به یاد داشته باشد مقاربت خود را بخاطر بسپارد. او با لباس سفید شیطان کمی می خورد و نمی تواند به یک مهمانی لیسانس برود.