لوسی اعتراف می کند که دارای یک ستاره مستهجن در دوربین است تصاویر سکسی زنان کون گنده

Views: 706
یک مصاحبه ده دقیقه ای با سبزه لوسی کافی است تا یک نویسنده مستهجن از او بخاطر نقش خود در تصاویر سکسی زنان کون گنده یک فیلم پورنو اذعان کند. زن هنگام گذر از بازیگری و نمایش در مقابل عکاس ، تصویر خود را ترسیم می کند ، اما برای درک کامل تر از امکانات ، زیبایی باید سخت تلاش کند تا از اتاق مصاحبه خارج شود. این بازیکن مقدماتی می داند که این فرصت چقدر نادر است زیرا او موافقت می کند روی دوربین لعنتی کند.