ضربه زدن به یک خر با وزن و تبدیل عکس کیرکوس کون آن به سوراخ مقعدی در زیر کاپوت

Views: 82
ایلانور کیت در حالی که یک مشت را به استخر شطرنج چسباند ، الاغ خود را با وزن به قطر خراش داد. مخروط برای گسترش مقعد بی عیب و نقص بود ، به پوره موی قرمز در مقعد عادت داشت. شکر یک عکس کیرکوس کون سوراخ مخصوص برای نفوذ مقعد تهیه کرد که وی قول داد در روز بزرگسالان به فن بخورد. لحظه ای از احترام به وجود آمد و شیطان به طور پیوسته نامه ای را که در یک سوراخ در سوراخ قرار داشت دریافت کرد.