او عاشق نشستن عکس کوسوکون در آشپزخانه کثیف بود

Views: 257
ژاندر کوروس خلبان براق ، تمام روز پورنو را تماشا می کند ، و خواهر ناتنی اش از درخواست تمیزی در خانه خسته شده است. سیستولیا از مادر خود در مورد عدم رعایت دستورالعمل های والدینش شکایت می کند. شخص با اذیت لاستیکی که توسط کارد و چنگال و نه دهان صاحبان آنها شسته می شود اذیت می شود. پسر اهانت آمیز درباره نامادری و دختر شهوانی اش چری صحبت می کند که برای او سیلی می خورد. برای این حمله ، خواهر نیمه باید مجبور به پاسخگویی کامل باشد ، زیرا یک پسر عموی عصبانی ، دیلدو را در کشو خود می گذارد و به خانه پنجه می اندازد و سپس مانند عکس کوسوکون یک فاحشه خانه فاحشه در آشپزخانه کثیف لعنتی می کند.