مادربزرگ Sally DeAngelo با چهره ای جالب از آلت تناسلی عکس کوسو کون جوان لذت می برد

Views: 648
دختر سالخورده سالی د’انگل در موتورسیکلتی نادر که در گاراژ خانه خود ذخیره شده بود پنهان می شود. مادربزرگ با یک خانواده بزرگ در زیر یک سقف زندگی می کند و هر کسی را از دست زدن به دوچرخه منع می کند. ریکی از نوه یک مستمری بگیر بی رحمانه بازدید می کند و به طور تصادفی در یک اتاق با یک حیوان دو چرخ به پایان می رسد. کودک بدون اجازه وسیله نقلیه را زین می کند و یک عاشق از گربه خود عکس کوسو کون برای آن استفاده می کند.