این برادر به خواهر لباس عکس سکس کون تپل زیر خود پایان داد و او آمد تا از او انتقام بگیرد

Views: 1666
رابطه برادر ناتنی با کیارا نیکولز از روز اول ازدواج مادرش پیچیده شد. این دختر از برت متنفر بود و سعی کرد او را به دور خود بکشاند و تهدید کند که درباره عکس سکس کون تپل رفتار بی دغدغه خانواده جدید به پدرش می گوید. از خشم ، پسر یک حجم اسپرم را در لوله های خلط جدید وارد کرد. وقتی که بلوند کثیفی را در شورت خود دید ، کاملاً برهنه در اتاق برادرش به نظر می رسید. هوادار این نمایشگاه تهمت بود اما در عوض فاک خوبی داشت.