شلخته اتاق هتل عکس کوسو کون را ماساژ سیاه نامید

Views: 1359
مدل خودشیفتگی آندره دو لوکس رابطه دائمی ندارد اما با مردان تصادفی عکس کوسو کون می خوابد. پس از نمایش بعدی ، دختر در یک اتاق هتل مستقر می شود و به دلیل الکلی احساس افسردگی شدید می کند. یک زیبایی خودخواه یک ماساژ درمانی را در اتاق خود دعوت می کند تا به جای گرفتن ماساژ بهداشتی ، برهم بزند. مادر ارباب سیاه می داند چه شکافی به کار می رود و خروس او آماده است تا سوراخ های بدن یک فرد مشهور را تمیز کند.