امیلی ویلیس پیچیدگی های مقاربت با نامادری دنی دی را آموخت عکسهای کوسوکون

Views: 1088
احمق بی شرمانه امیلی ویلیس به دنبال مادر بزرگش است. دختر با پذیرش در کالج می خواهد پیچیدگی های مقاربت عکسهای کوسوکون با بچه ها را بیاموزد. اما تنها عضو در نزدیکی زیر لباس زیر دنی دنی است. یک خواهر کوچک سعی می کند از نعوظ صبحگاهی در اتاق خواب برادرش استفاده کند ، در حالی که در حمام است به او می چسبد و هنگام تماشای یک فیلم اکشن در تلویزیون با کنجکاوی نسبی ، از یک گربه ارزشمند برخوردار می شود. آیا تماشاگر فیلم ، خود را از پیچ و خم شدن با امیلی باز خواهد داشت یا در دهان یک احمق دوستانه تمام می شود؟