او دوست عكس كير وكون پسر چاق خود را هنگام شستن ظروف دوست داشت

Views: 317
هنگام نزدیک شدن از پشت هاها پر جنب و جوش ، او وسایل زنان چربی را شستشو می داد. کدو تنبل ، دم اسبی او را از زیر لباس عكس كير وكون زرد بیرون آورد و آن را به گوشت نرم یک عاشق خارپشت انداخت. بامبوشکا شیشه را ترک کرد ، با سرطان خم شد و با حرکات شریک زندگی خود شروع به حرکت کرد.