همسایه‌ی جدید آبدار اوا ناتسی توسط Sean Lawless متاهل به عکس کوس مشتی دام افتاده است

Views: 100
شان Lawless در را به روی یک غریبه دوستانه که ظاهراً همسایه جدیدی است ، باز می کند. یک دختر آبدار یک سبد کلوچه را برای یک مهمانی به ارمغان می آورد. اما معرفی زن و مرد با اوا نازی یک ایده کاملاً مجنون است. یک عکس کوس مشتی زن متاهل با همسایگان شوکه شده در آشپزخانه برخورد می کند و وی را به عنوان یک بستگان اضطراری برای رابطه جنسی می نامد. صاحب متاهل مجبور است همسر خود را تغییر دهد زیرا میهمانان گاه به گاه چنین الاغ های شگفت انگیزی و بیدمشک های رسیده دارند.