بعد از رابطه جنسی مقعد این سیبری و الاغ مرد مرده را تصاویر متحرک حشری به یاد نخواهد آورد

Views: 5092
در آینده های دور ، فاحشه های هوشمند مانند این سیبری کنترل از راه دور یک emitter کوچک روی سرشان را کنترل می کنند. پس از انتخاب مشتری عملکردی روی دستگاه ، روسپی شروع تصاویر متحرک حشری به اجرای آن می کند. انگشتان یک انگشت یک خروس را می خورد و رابطه جنسی مقعد به مقاربت تبدیل می شود و مردی بدون کاندوم با تخریب سوراخ های خود دست از جنگ می زند. جای تعجب آور ترین این است که بعد از فاک مقعد ، ساری موهای آبی هیچ چیزی راجع به مردی که با او می جنگید ، به یاد نمی آورد.