سیلویا ، عکس کس وکون خفن روانپزشک اعتیاد به لزبین و پرستار هند

Views: 97
روانپزشک مدرسه در پرستار تابستانی هند شرکت می کند. پزشکی سیلویا یک همکار را به دفتر مریم گلی می برد ، اما سهواً ترسویی را که از دانشجو تازه وارد پیدا کرده بود نشان می دهد. جهت و ضعف غیر متعارف در جبهه زن وجود دارد ، زیرا او شورت خود را از حباب خود دزدیده است. میهمان به هیچ وجه تحت معاینه عکس کس وکون خفن زنان و زایمان قرار نمی گرفت ، بلکه فقط می خواست حقیقت را درباره خودش بداند - آیا او یک لزبین پنهان بود؟