واژن در مدل متورم شده است و دنی تصمیم به پاره تصاویر کون گشاد کردن سینه زن گرفت

Views: 70
این هنرمند مشهور گروهی از دانش آموزان را که می خواستند یاد بگیرند چگونه می توانند پرتره هایی از طبیعت بکشند ، به ثمر رساند. استاد یک مدل جوان را به کلاس آورد تا بتواند برهنه شود. دنی بلافاصله این سؤال را مطرح می کند که آیا یک زن تصاویر کون گشاد باید سینه بکشد یا خیر. جوش دختره از هیجان متورم شده و جاری می شود ، بنابراین این هنرمند به فرد می گوید که به ترشحات دقت کند. یک تماس ناگهانی مربی را از کار دور می کند ، اما به گروه دانشجویی اجازه می دهد تا مدل را در مقابل دیگران قرار دهند.