او همسرش را برای کار در هنگام استراحت ناهار می عکس کس کون برد

Views: 213
زن و شوهر همسر کوچک خود را استخدام می کنند ، در حالی که همه کارمندان برای ناهار صف می گیرند. هاتیتی بدون احساسات ، اسفنج تازه مرد چربی را بر عکس کس کون سر می گذارد ، که سریع الدا را به یک مانتوی آبدار عوضی تبدیل می کند.