تقلب همسر دانش آموز جواهر کیرکلفت متحرک آبی است و درون او جمع می شود

Views: 49
طلا و جواهر دانشجویی آبی از یک دوست می آموزد که دوست پسر او یک زن واقعی است و همسر خود را تقلب می کند. زنی که مورد آزار و اذیت یک فرد مورد تحسین قرار می گیرد برای ترتیب رابطه جنسی خوب به خانه خود می رود. این فریبکار با طرحی فریب خورده در مورد کیرکلفت متحرک چگونگی خراب کردن زندگی یک زن دست به دست شد. عوضی می خواهد که یونی به لانه کاشت اسپرم پایان دهد ، و این دو راه برای حل مشکل فقرا را باز می کند - پرداخت یک حکم عمری بزرگتر یا به اشتراک گذاری اموال هنگام طلاق همسر.