به عكس كس وكون جای شام ، پسر مجبور شد یک رئیس فریبنده را بدست آورد

Views: 26
پورنو تو رفتگی در دیوار
Scopophiliac بررسی سوالات آماتور عكس كس وكون
در مقابل کارمندان ، میلتون و الکس ، رئیس یک لمس زمین را به تصویر می کشد. اما فقط مردان از این اداره خارج می شوند زیرا مدیر جلسه ای از خودارضایی دشوار را در چت آنلاین در مقابل غریبه ها آغاز می کند. یکی از کارگران برای خاموش کردن رایانه به محل کار برمی گردد و اسباب بازی نامتعادل را ناراحت می کند. به جای ناهار ، پسر مجبور به گرفتن رئیس است که بهترین کاری است که عكس كس وكون می تواند در محل کار اتفاق بیفتد.