هیولا زنی را در آغوش گرفت تصاویر متحرک حشری و به تختخوابش تجاوز کرد

Views: 72
این هیولا یک بلوند زیبا ساخته است و وی به تجاوزگر اجازه ورود به خانه را داد. وقتی این دختر به دهان دخترش که با نوار پیچیده تصاویر متحرک حشری شده بود به او تجاوز کرده بود ، نتوانست جیغ بزند ، و اسفنج او را عمیقاً وارد سوراخ کرد.