منشی با استعداد با رئیس نیویولز عکس کیرکوس کون رئیس چوی وی گیر افتاده است

Views: 1844
نیکولز در حالی که نوک تیز بود ، شرکت پدر خود را رهبری می کرد ، و اکنون او یک کارفرمای عالی است و وی تحت عنوان دبیر باریک تحت چری وی فعالیت می کند. یک کارمند ماهر خسته شد و عکس کیرکوس کون سعی کرد رئیس را خوشحال کند. او دیر با او ماند ، کنفرانس هایی برگزار کرد ، در میان مزارع دوید و مقالات مهم را جمع آوری کرد. به زودی ، CM به حقیقتی که نگفته بود فهمید - او تنها زنی بود که تا پیر شدن ، بی احتیاطی می توانست زندگی کند. از وقت خارج از وقت ، این زن و شوهر خود را در یک دفتر قفل کردند تا رقص عاشقانه را روی میز انجام دهند. بدن گرم آنها مانند رقصندگان در جشنواره ای در ریو دوژانیرو حرکت می کردند ، جایی که نیکلاس قصد داشت پیشنهاد ازدواج خود را برای دوست دخترش بگیرد.