حرامزاده زیبای فیفا مایکل جیمز پای خود را در مقابل پیت دراز عكس كير وكون کرد

Views: 190
مایکل جیمز مجبور به تعظیم است که موذی دختر پسر را در پوکر کتک می زند. یک فیلی بلند قد به یک مادربزرگ گمشده احتیاج دارد و پیت فقط با لعنتی آنها می تواند کار کند. جذاب فیفا از مردی که درآمد ماهانه خود را کاهش داده ، بسیار عصبانی است ، اما عیار هنوز مجبور است هزینه آموزش را بپردازد ، بنابراین کشش پاهای او دشوار نیست. گربه به عكس كير وكون زودی غم و اندوه را فراموش خواهد کرد ، زیرا یک قمارباز حرفه ای بی حد و حصر تقلب می کند.