راننده تاکسی دختر بی مراقبت الن را برای یک کیر توکون متحرک سوار رایگان سوار می کند

Views: 518
یک زن بالغ در یک تاکسی دزدکی نشسته است که از فکر رابطه جنسی شدید هیجان زده است. هنگام سوار شدن ، الن عصا را خیس می کند و شروع به مالیدن شورت های مرطوب خود با انگشتان دست می کند. مسافر از آب آشامیدنی زیاد و بی اختیاری ادرار شکایت دارد ، به همین دلیل راننده باید جاده را خاموش کند تا مشتری بتواند ادرار کند. مرد پس از ادرار کردن ، کیر توکون متحرک یک دختربچه بی خیال را به خود جلب می کند و به خود اجازه می دهد که انواع مختلفی را در صندلی عقب انجام دهد.