مادر نابینا به فرزند بالغ خود چسبیده عکس کونوکوس است

Views: 262
مادری بالغ با بیدمشک پیری با پسر خود سیر می کند. یک زن موافقت کرده است که فقط با یک شرط مقاربت برقرار کند - عکس کونوکوس باید چشم خود را نزدیک نگه دارد تا در هنگام مقاربت چهره فرزندان را نبیند.