تعمیرکار به مهبل عکس کوس وکون ناز مشتری نفوذ کرد

Views: 2679
سرپرست تیم تعمیر به اتاق مشتری گشت و گذار می کند و از حمام شستشو می کند. مردی نمی خواست بد بو شود ، اما توانست عکسی عکس کوس وکون ناز از میهمان برهنه برای نشان دادن صاحب سلطنت که از قبل برگشته بود ، نشان دهد. وقتی مهماندار ریتم مردانه محکمی سازنده را دید ، عجله کرد که جلوی پنجره را اجرا کند و بدین ترتیب مامور رابطه جنسی تصمیم گرفت مجدداً نفوذ کند. اما این نفوذ دیگر در باران ، بلکه در مهبل انجام نمی شود.