لسی عکس متحرک کیر لنون رفتار گرم خود ، ساندر کوروس را کنترل می کرد

Views: 209
رئیس بخش ساندر کوروس به دلیل شیوع خشم و تمایل عکس متحرک کیر عصبانیت برای کنترل زیردستان به روانشناسی کارکنان اعزام شد. عصبانیت در برخورد دکتر لسی لنون می تواند به یک حکم ناخوشایند پایان یابد. اما گوینده مو قرمز ، وقتی سلطه های مختلف را دید ، بلافاصله میل به شناور استبدادی را شکست. این زن عصای خود را لیز می کند و پیروی از رابطه جنسی برای کنترل ارزشمندترین کارمند شرکت موظف است.