وزیر امور خارجه عکس سکسی کیرتوکس وکون جینا گرشون هرگز این ادعاها را رد نکرده است

Views: 77
بسیار عزیز جینا گرشون به پست منشی بسیار احترام می گذارد ، بنابراین او هرگز خواسته های کارفرما را انکار نکرد. وقتی صاحب شرکت خواستار رفع نیازهای عکس سکسی کیرتوکس وکون جسمی وی با یک همراهش بود ، دختر فقط برای خرید لباس زیر و روان کننده ویژه پول درخواست کرد. کارمند پس از انتظار برای زمان مشخص شده ، چنین ناملایمات را با کارفرمای بیرون انداخت ، حداقل یک جایزه را نوشت.