مرد عکس کوسوکون بی خانمان یک فروشنده چربی را در یک فروشگاه گرفت

Views: 154
یک مرد بی خانمان مست در یک فروشگاه روحانی سرگردان شد عکس کوسوکون و به دنبال کتاب در قفسه های کنار پنجره بود. در گذشته مردی تحصیل کرده بود اما زندگی الاغش را به سمت او می چرخاند. مستی به طور تصادفی لغزید و به یك زن مست در بین رانهای عرق شده افتاد. دختر پاهای خود را به طور گسترده ای کشید و التماس جنسی کرد. خاله جینا ، فروشگاه عشق مردانه ، سالها نمی دانست ، و دست زدن به غار هری خواسته های مخفی او را برانگیخت. یک آهک یک فروشنده چربی را در یک فروشگاه چنگ زد و بوسه های محبت ، صمیمیت و گرما را بوسه زد. در آن زمان عمو پاشا فهمید که سرنوشت فرصتی دوم برای یک زندگی سعادتمندانه داده است.