معلم پدر را تصاویر سکسی زنان کون گنده دعوت کرد تا صحبت کند

Views: 1156
پسر جورج مقاله ای تحریک آمیز در مورد چگونگی مادر بودن نوشت. این پسر کتیبه نوشت ، به پدرش گوش داد و از خانم جنیس گریفیت خیلی استقبال نکرد. معلم بعد از خواندن مجبور شد با پدر خجالتی تماس بگیرد تا صحبت کند اما در جیگون مطلقه طلاق عطسه نکند. مادر تنها می داند که تمام کارهایی که جورج باید بکند این است که تصاویر سکسی زنان کون گنده جورج را بکشید ، او را رها کنید و بعد با او ازدواج کنید. در روند دمیدن ، نویسنده کورکورانه درباره آلت تناسلی راوی صحبت می کند. این تله باعث می شود این دو دوستداران به یک دوئلی بپردازند که حتماً باید با برخورد با آنها روی میز بگذارند.