الهام واقعی پسر و مادر روسی عکس کونوکوس

Views: 397
وادیک زنی را که به دنیا آورد ، 20 سال پس از تولد وی دید. او داوطلب شد تا بیاید و قهوه بنوشد و در مورد دلایل ترک خانواده خود صحبت کند. هیچ چیز با الهام واقعی یک پسر و مادر روسی شروع نمی شود. این زن اعتراف کرد که شوهرش در دوران بارداری رفتارهای بدی کرده است ، بنابراین کودک را در بیمارستان انداخت. سالها بعد ، عکس کونوکوس عشق انباشته شده در مادر بدون داشتن کاندوم رابطه جنسی برقرار می کرد. این زوج قادر به کنار آمدن با احساسات نیستند ، این زن و شوهر مشغول پورنو روی نیمکت جلوی تلویزیون بودند. رعد و برق شهوت عاشقان را غافلگیر کرد ، زیرا هنوز فکر یک خویشاوند در میان آنها حل و فصل نشده است.