دختر سیاه کیرکوس متحرک و سفید

Views: 297
یک زن زیبا و زیبا از پوست تیره تصمیم دارد عاشق خود را با یک خروس بزرگ سیاه نشان دهد که زن و مرد احساس می کنند در طرف مقابل سنگر در جنگ ابدی قرار دارند. زیبایی کیرکوس متحرک شیری که پشت سر او نشسته است ، شریک زندگی خود را روی زانوی خود می گذارد ، ابتدا زبان خود را به حلقه کوچک مقعد خود می بلعد و زمین را برای تهاجم خود آماده می کند. با این حال ، حساسیت به زودی فروکش می کند ، و زن ناگهان بدن روح خود را درون الاغ بلند مرد می گذارد و با شدت به آن چکش می زند ، بدون توجه به فریادها و صدای ندادن قربانی.