با همسرش تلفنی صحبت می کند. عکس کس وکون خفن

Views: 34
وقتی که صدای فریاد عصبانی دختر فرزند خود را شنید ، برد درگیر لوله کشی شد. نائومی قبل از راه رفتن با دوست پسرش ، خود را شست. پدر باعث حادثه ای شد که در آن معده دختر به دلیل کمبود لباس زیرش سوراخ شد. وی برای خرید از زن جوان با پول جیب رشوه داد و به سرعت اصلاح کرد. برای تکرار داستان روز بعد ، فقط عزیز مجبور شد تصمیم مادر بزرگ خود را بنویسد. جیگون عکس کس وکون خفن ناراضی می خواست پس از یک روز دوباره با موجودی بی عیب و نقص و دهان زیبا موجودات جوان را به دام بیندازد. نائومی می دانست مادرش هنگام ملاقات دوست پسرش با همسرش از طریق تلفن با او تلفنی برقرار کرده است ، بنابراین او همان ترفند را با hahala که در هنگام خیانت روی سیم آویزان کرده بود روشن کرد.