سارق مالاتو نازک را در اتاق دوش غرق لیسیدن کس متحرک می کند

Views: 348
یک دزد کوچک ، خانه کندال وودز را به سرقت برده است. این زندانی قبل از بازدید از صومعه ، یک ماهه مارپیچ را چوپان کرد. محاسبه اشتباه به این دلیل رخ داده است که دختر قصد داشت با لیسیدن کس متحرک یک مرد جوان فرار عاشقانه کند. سارق در تله ای قرار داشت که حمام او شد و البته شرور لاغر لاغر را نمی توان نادیده گرفت. مثل سایه ای بود که پشت سر او ایستاده بود ، می لرزید یک سرویس ، نوک پستان را که یک گربه را شستشو می دهد و موهای سیاه سیاه را می تراشید. سارق به زندان نرفت ، اما میل او برای چسباندن اندام قرمز به سینک شکلات بد بود. عجیب از پشت با کندال برطرف شده بود ، از ترس از قطع مقاربت ، به سینه می چسبید و سفت می شد. زمان در مقابل شرور کار می کرد ، زیرا هر لحظه ممکن است یک دوست Negro با دستاوردهای برجسته در بازی ظاهر شود.