مادی O'Reilly و تصاویر کون گشاد Penny Fox عضو را از طریق سوراخ در دیوار هوی می کنند

Views: 43
زنجبیل پنی باکس به طور تصادفی یک فروشگاه پورن پیدا می کند که در آن به مشتریان این فرصت داده می شود که با یک عضو واقعی که از درون یک سوراخ در دیوار گیر کرده است ، بازی کنند. وقتی دوست دختر صدا می کند ، تخته سنگ روشن از دیک سیاه خوشحال شد. مادی اوریلی با یک مرد غریبه روز وحشتناک داشت و یک زن تصاویر کون گشاد به تلخی احتیاج دارد. واسطه ای بدون اینکه از باشگاه Ebonite نگاه کند ، داده های جغرافیایی مغازه عجیب را به دوست خود ریخت. پنی وضعیت روحی و روانی بالا را توضیح نمی دهد و به او سفارش می کند که برای پیدا کردن وقت برای تجربه شگفتی های باورنکردنی عجله کند. در اینجا مادی وارد اتاق می شود و دختری را می بیند که با یک خروس غول نگرو در پشت چانه خود زانو می زند ...